Výprava za Anykou

3. 12. 2017
Datum akce: 24.-26.11

1. hra byla o tom, že Any nám přečetla něco na papírku, pak nám řekla čísla na papírku (třeba 4,3,5), pak jsme hledaly papírky s čísly a když jsme byly u 51. tak tam bylo napsáno: svlékněte si boty, bundu a čepici. Pak jsme s ponožkami šly do domečku a před domečkem stála Any a Lucka. Lucka fotila, jak na nás Any cákala vodu. K večeři jsme si daly to, co jsme dostaly od rodičů, a večeřeli jsme ve spacácích. Potom jsme se koukali na film. Ke snídani jsme si daly křupiny a pak jsme šly hledat po celé Plzni čtyři kusy plánu lodi, kterou budeme muset postavit. Den předtím se totiž u nás stavila Anyka řekla nám, kde přibližně hledat. Pak jsme hrály 2. hru (to jsme si vymyslely samy. Hrály jsme 3 vtipy a červenou Karkulku a Any nás přitom točila. Pak jsme si daly večeři. Po večeři si Any vymyslela hru, že jsme si ve dvojici musely vybrat zvíře a musely jsme ho nakreslit, pojmenovat, co žere, kde žije. Pak jsme šly vázat sklenice. Když jsme dovázaly sklenice, šly jsme zatloukat hřebíky a pak jsme si šly zahrát další hru. Byla o tom, že jsme si zapálily svíčku a musely jsme s ní chodit a když nám zhasla, tak jsme se nesměly hýbat. Ráno jsme si zabalily a šly jsme do Pavilonku na mši.

Nela