Ještěrky - Bezdružice

3. 2. 2017
Datum akce: 3.2.2017

3.2.2017 jsem se sešly na vlkovém nádraží. Sešly jsme se: Magma, Jana, Kytička, Terka, Zuzka, Ema, Rybka, Barča a Užovka. Odvezla nás lokálka. Cestou jsme jedly gumové krávy od Terky a potom jsme dělaly uzly: ambulák, loďák a liščí smyčku.

Když jsme dojely do Bezdružic, tak jsme šly k Magmy tatínkovi, tam jsme jsme si uložily bačkory. A potom nás vedoucí rozdělily na skupinu A, v té byly: Rybka, Kytička, Terka, a Užovka, a na skupinu B a v té byly: Zuzka, Ema a Barča. Skupina A šla s Magmou a dělala šipky pro skupinu B.

Došly jsme až k jezeru Přízraků, které zdejší lid pojmenoval Zaječí rybník. Potom jsme se vyměnily, B šla s Magmou a A šla za ní s Janou. Asi v půlce A dohnala B, tak A musela čekat. Když jsme se vrátily, tak jsme si daly oběd.

Potom jsm hrály Riskuj a odjely vlakem zpět. Výprava se nám moc líbila.

 

( z kroniky Ještěrek, napsala Rybka)