Podrobnosti pro placení registrací

13. 12. 2018

Rok se s rokem sešel a opět je tady čas registrace. Letos poprvé je možno zaplatit registraci pouze na účet střediska. Proto prosím pozorně čtěte následující řádky.

Registrační poplatek je stejný jako loni: 550,- pro děti a 500,- pro vedoucí. Uživatelé STS platí navíc 200,- za každé číslo v síti. Je možno platit registraci za více členů oddílu najednou, ale uveďte do poznámky jména všech těchto členů. Peníze pošlete nejdéle do 7. 2. 2019.

Platební údaje:
účet: 2500788075/2010​,
VS: rodné číslo člena oddílu,
SS: 45,
poznámka: jméno člena (jména členů) oddílu.

Děkujeme za včasnou úhradu :)