Celostředisková výprava do Žlutic

18. 11. 2018
Datum akce: 27.-30.10.2018

Na celostřediskovou výpravu jsme se tentokrát sjeli ve velkém počtu, bylo nás tam nakonec víc než 130. I proto jela první půlka účastníků už ve čtvrtek 27.9. odpoledne. Druhá půlka (mladší) se k nim připojila v pátek 28.9. ráno. Protože 28.9. byl státní svátek, mohli jsme si výpravu užít o den delší. Byli jsme ve Žluticích, kde jsme spali v místní škole, kterou jsme dostali k dispozici od města. V pátek ráno jsme se také dozvěděli, co je naším úkolem. Navštívili nás totiž tři zástupci hraničářů (pohraniční odbojářské skupiny) aby nás požádali o pomoc se záchranou vzácného, 400 let starého kancionálu před nacisty. Výzvu jsme přijali a tak si každý z nás mohl vybrat čtyři z šesti způsobů, jak pomoci odboji. Mladší z nás se také vydali podívat se do vnitřku hráze žlutické přehrady, starší zase měli možnost účastnit se nočního putování. V závěrečné hře, která probíhala v sobotu až do noci v muzeu, jsme využili vše, co jsme během výpravy vytvořili a zjistili. Žlutický kancionál se nám nakonec podařilo z muzea odnést a předat hraničáři Karáskovi, který ho poté odvezl do Plzně. Mohli jsme tedy v neděli v klidu jít na mši, poté si vlastnoručně vyrobit párek v rohlíku a odjet zpět domů.

 

Anička Podlipná