Zahajovací rada

3. 9. 2017

Rada začne po obědě OR, cca ve 13:00 v Domečku. Povinná pro všechny vedoucí (i nové).