Zahajovací schůzka

11. 9. 2016

Od 16:00 v Domečku. Přijďte všichni, děti a vedoucí v krojích.