Zahajovací schůzka

6. 9. 2015

Od 16:00 v Domečku. Pro všechny i s rodiči. Skauti v kroji.