Výprava Amazonek

22. 6. 2019

Sraz 7:45 hl. vlak. nádraží
Návrat: 18:00
Cena: 100 Kč
S sebou: dostatek pití, boty na delší chození, jídlo na celý den, kapesné dle uvážení, pokrývka hlavy