Vánoční schůzka

15. 12. 2017

Těšte se na spoustu vánoční zábavy, scénky a dárky!

čas konání: 17:00-19:00

Kroj s sebou!