ČLK Corda

1. 5. – 25. 9. 2016

:: čekatelský lesní kurz CORDA :: pro mladé muže od 16 let :: čekatelský kurz s elánem a tradicí ::

...ano, jen pro kluky. Kurs s tradicí - 19. ročník

jarní zahajovací víkend: 
     28. dubna - 1. května 2016 /Šiškovice/

  letní táborová část: 
     5. - 14. srpna 2016 /Polná/  .....................!kryje se s táborem!

  podzimní setkání: 
     23. - 25. září 2016 /Orlovy/

cena: 1900 Kč

 

http://corda.cz/pages/corda2016.htm